خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت روابط بین‌فردی مؤثر

بایگانی برچسب: پاورپوینت روابط بین‌فردی مؤثر

پاورپوینت روابط بین‌فردی مؤثر

پاورپوینت روابط بین‌فردی مؤثر ۴۰اسلاید هدف کلی:  آشنا کردن و توانمند‌سازی دانشجویان در زمینه‌ی روابط بین‌فردی مؤثر   اهداف ویژه •آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم روابط بین‌فردی مؤثر. توانمند‌سازی دانشجویان در زمینه ایجاد روابط بین‌فردی مؤثر اعتماد •خودگشایی فزاینده هر فرد در مقابل دیگری •یقین حاصل کردن از اینکه رفتار شما در مقابل فرد دیگر همواره یکنواخت و ثابت است. •نسبت به فرد مقابل متعهدانه رفتار کردن •نشان دادن گرمی و پذیرش نسبت به فرد دیگر •اجتناب از برخورد قضاوتی نسبت به فرد مقابل •قابل اعتماد بودن •صادق بودن     ...

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت روابط بین‌فردی مؤثر

دانلود پاورپوینت روابط بین‌فردی مؤثر •خودگشایی فزاینده هر فرد در مقابل دیگری •یقین حاصل کردن از اینکه رفتار شما در مقابل فرد دیگر همواره یکنواخت و ثابت است. •نسبت به فرد مقابل متعهدانه رفتار کردن •نشان دادن گرمی و پذیرش نسبت به فرد دیگر •اجتناب از برخورد قضاوتی نسبت به فرد مقابل •قابل اعتماد بودن •صادق بودن ۱۲مانع برقراری ارتباط •دستور دادن، هدایت کردن، ابلاغ کردن •اخطار، تهدید، متنبه کردن •موعظه، نصیحت •توصیه، پیشنهاد یا راه حل ارائه دادن •وادار سازی از طریق استدلال، سخنرانی یا بحث کردن •قضاوت کردن، انتقاد کردن، مخالفت کردن و مقصر شمردن دیگری •تحسین، تأیید، موافقت، ارزشیابی مثبت •اسم روی هم گذاشتن، مسخره کردن و تحقیر کردن •تفسیر، تحلیل و تشخیص روی هم گذاشتن •اطمینان بخشی، هم‌حسی، و حمایت •وارسی، پرسش و بازپرسی •پرت‌کردن حواس، عوض کردن صحبت و گول زدن و... در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر »