خانه / بایگانی برچسب: مهارت های

بایگانی برچسب: مهارت های

دانلود پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت ..

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت .. این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت .. "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

فایل پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت.

دانلود رایگان فایل پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت. این محصول با ارزش " فایل پاورپوینت آموزش آداب ومهارت های زندگی اسلامی ویژه رابطین طرح کرامت. "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان

دانلود رایگان بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان این محصول با ارزش " بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان

دانلود رایگان ، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان این محصول با ارزش " ، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان

دانلود رایگان بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان این محصول با ارزش " بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

آموزش مهارت های زندگی و نقش مشاوره

آموزش مهارت های زندگی و   نقش مشاوره فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۱۸         مقدمه: آدمی در مسیر تکاملی خود مالک منابع و وسائلی برای زندگی مؤثر است ، اوست که می‌تواند خود را در زمان حال تجربه کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی وقایع به تجربه در آورد. خداوند متعال نیز آدمی را آگاه و مسئول آفریده است تا بتواند از طریق آگاهی های خود ، قادر به انتخاب باشد و مسئولیت  رفتارهای نهان و آشکار خود را بپذیرد و توانائی آن را به دست آورد که پاسخ های  مناسبی به محرک های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متکامل شامل جسم ، هیجانات، افکار ، احساسات و ادراکات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بکوشد و خود را به شکوفائی برساند ( ۱) برای دستیابی به فضائل ، موانع و دردها و رنج ها ی فراوانی در برابر انسان است .اگر آدمی بتواند بر مشکلات خود فائق آید و از سدهای پیش راه بگذرد ، نگهداشتن و پایداری فضیلت‌های به دست آمده را آسان از دست نمی دهد و چنان چه فرزندان ما به این حکمت زیبا در کسب فضائل آگاه شوند قطعاً در برد ...

توضیحات بیشتر »