خانه / بایگانی برچسب: شبیه سازی

بایگانی برچسب: شبیه سازی

شبیه سازی بررسی توربین بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط وجود خطای سه فاز ac

دانلود رایگان شبیه سازی بررسی توربین بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط وجود خطای سه فاز ac این محصول با ارزش " شبیه سازی بررسی توربین بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط وجود خطای سه فاز ac "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی بررسی توربین بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط وجود خطای DC

دانلود رایگان شبیه سازی بررسی توربین بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط وجود خطای DC این محصول با ارزش " شبیه سازی بررسی توربین بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط وجود خطای DC "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی توربین بادی با مدلسازی ریاضی جدید در شرایط تغییرات سرعت باد

دانلود رایگان شبیه سازی توربین بادی با مدلسازی ریاضی جدید در شرایط تغییرات سرعت باد این محصول با ارزش " شبیه سازی توربین بادی با مدلسازی ریاضی جدید در شرایط تغییرات سرعت باد "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کتاب آموزش شبیه سازی فرآیند های شکل دهی به کمک نرم افزار المان محدود deform

دانلود رایگان کتاب آموزش شبیه سازی فرآیند های شکل دهی به کمک نرم افزار المان محدود deform این محصول با ارزش " کتاب آموزش شبیه سازی فرآیند های شکل دهی به کمک نرم افزار المان محدود deform "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت سیستم هوشمند اعلان و اطفا حریق

دانلود رایگان پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت سیستم هوشمند اعلان و اطفا حریق این محصول با ارزش " پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت سیستم هوشمند اعلان و اطفا حریق "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت تابلو روان با دات ماتریس دوبلوکی

دانلود رایگان پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت تابلو روان با دات ماتریس دوبلوکی این محصول با ارزش " پکیج طراحی، شبیه سازی، کدنویسی و ساخت تابلو روان با دات ماتریس دوبلوکی "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »