خانه / بایگانی برچسب: شبیه سازی

بایگانی برچسب: شبیه سازی

طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی به کمک FPGA با زبان VHDL و شبیه سازی توسط نرم افزار ISE

دانلود رایگان طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی به کمک FPGA با زبان VHDL و شبیه سازی توسط نرم افزار ISE این محصول با ارزش " طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی به کمک FPGA با زبان VHDL و شبیه سازی توسط نرم افزار ISE "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان CMOS LNA کم توان و پر بهره بر اساس سلول اینورتر بایاس بدنه خود به خود

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان CMOS LNA کم توان و پر بهره بر اساس سلول اینورتر بایاس بدنه خود به خود این محصول با ارزش " مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان CMOS LNA کم توان و پر بهره بر اساس سلول اینورتر بایاس بدنه خود به خود "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان CMOS LNA کم توان و پر بهره بر اساس سلول اینورتر بایاس بدنه خود به خود

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان CMOS LNA کم توان و پر بهره بر اساس سلول اینورتر بایاس بدنه خود به خود این محصول با ارزش " مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان CMOS LNA کم توان و پر بهره بر اساس سلول اینورتر بایاس بدنه خود به خود "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان یک LNA گیت مشترک ۲٫۴ گیگاهرتز کم توان با تکنیک Gm Boosting فعال

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان یک LNA گیت مشترک ۲٫۴ گیگاهرتز کم توان با تکنیک Gm Boosting فعال این محصول با ارزش " مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان یک LNA گیت مشترک ۲٫۴ گیگاهرتز کم توان با تکنیک Gm Boosting فعال "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز CMOS گیت شمترک با تکنیک Gm-Booating و P1dB بالا

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز CMOS گیت شمترک با تکنیک Gm-Booating و P1dB بالا این محصول با ارزش " مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز CMOS گیت شمترک با تکنیک Gm-Booating و P1dB بالا "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار HSpice با عنوان مدل مداری سیلیکنی نورون با رفتار اسپایک و تخلیه

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار HSpice با عنوان مدل مداری سیلیکنی نورون با رفتار اسپایک و تخلیه این محصول با ارزش " مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار HSpice با عنوان مدل مداری سیلیکنی نورون با رفتار اسپایک و تخلیه "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحلیل وشبیه سازی هارمونیک های مخرب در اینورتر راه انداز موتورهای القایی سه فاز وروش های بهبود وحذف این هارمونیک ها

دانلود رایگان تحلیل وشبیه سازی هارمونیک های مخرب در اینورتر راه انداز موتورهای القایی سه فاز وروش های بهبود وحذف این هارمونیک ها این محصول با ارزش " تحلیل وشبیه سازی هارمونیک های مخرب در اینورتر راه انداز موتورهای القایی سه فاز وروش های بهبود وحذف این هارمونیک ها "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز UWB کم توان و با بهره زیاد با تکنیک بایاس مستقیم بدنه

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز UWB کم توان و با بهره زیاد با تکنیک بایاس مستقیم بدنه این محصول با ارزش " مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز UWB کم توان و با بهره زیاد با تکنیک بایاس مستقیم بدنه "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

word.سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها و شبیه سازی آنها

دانلود رایگان word.سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها و شبیه سازی آنها این محصول با ارزش " word.سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها و شبیه سازی آنها "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »