بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دو بعدی و سه بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO)

دانلود رایگان بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دو بعدی و سه بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) این محصول با ارزش " بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دو بعدی و سه بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسی تأثیر مشخصات اتصال کناری بر عملکرد فشاری مهاربندهای ضربدری

دانلود رایگان بررسی تأثیر مشخصات اتصال کناری بر عملکرد فشاری مهاربندهای ضربدری این محصول با ارزش " بررسی تأثیر مشخصات اتصال کناری بر عملکرد فشاری مهاربندهای ضربدری "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تاثیر میرایی بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی تک قوسی تحت تحریک زلزله‌های نزدیک گسل

دانلود رایگان تاثیر میرایی بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی تک قوسی تحت تحریک زلزله‌های نزدیک گسل این محصول با ارزش " تاثیر میرایی بر رفتار لرزه‌ای مخازن جداسازی شده توسط جداساز آونگ اصطکاکی تک قوسی تحت تحریک زلزله‌های نزدیک گسل "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق درمورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

دانلود رایگان تحقیق درمورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی این محصول با ارزش " تحقیق درمورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »