خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

اصول فروش و فروشندگی، با نگرش بازار FMCG ایران (مقدماتی – به زبان ساده)

دانلود رایگان اصول فروش و فروشندگی، با نگرش بازار FMCG ایران (مقدماتی - به زبان ساده) این محصول با ارزش " اصول فروش و فروشندگی، با نگرش بازار FMCG ایران (مقدماتی - به زبان ساده) "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کارآفرینی و طرح توجیهی دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی ۲۴ ص سال ۹۶ word

دانلود رایگان کارآفرینی و طرح توجیهی دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی ۲۴ ص سال ۹۶ word این محصول با ارزش " کارآفرینی و طرح توجیهی دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی ۲۴ ص سال ۹۶ word "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکو بافی) ۳۹ ص سال ۹۶ word

دانلود رایگان کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکو بافی) ۳۹ ص سال ۹۶ word این محصول با ارزش " کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکو بافی) ۳۹ ص سال ۹۶ word "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کارآفرینی و طرح توجیهی راهکارهای اشتغال معلولین ۱۲ ص سال ۹۶ word

دانلود رایگان کارآفرینی و طرح توجیهی راهکارهای اشتغال معلولین ۱۲ ص سال ۹۶ word این محصول با ارزش " کارآفرینی و طرح توجیهی راهکارهای اشتغال معلولین ۱۲ ص سال ۹۶ word "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کارآفرینی و طرح توجیهی روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان ۱۲ ص سال ۹۶ word

دانلود رایگان کارآفرینی و طرح توجیهی روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان ۱۲ ص سال ۹۶ word این محصول با ارزش " کارآفرینی و طرح توجیهی روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان ۱۲ ص سال ۹۶ word "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کارآفرینی و طرح توجیهی رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه ۱۷ ص سال ۹۶ word

دانلود رایگان کارآفرینی و طرح توجیهی رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه ۱۷ ص سال ۹۶ word این محصول با ارزش " کارآفرینی و طرح توجیهی رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه ۱۷ ص سال ۹۶ word "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »