خانه / علوم پایه

علوم پایه

دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث محورهای مختصات – ۱۱ اسلاید

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث محورهای مختصات - ۱۱ اسلاید این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث محورهای مختصات - ۱۱ اسلاید "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث تقارن و مختصات – ۷ اسلاید

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث تقارن و مختصات - ۷ اسلاید این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث تقارن و مختصات - ۷ اسلاید "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی ها و سنگ های صنعتی در ۲۰۷ اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی ها و سنگ های صنعتی در ۲۰۷ اسلاید این محصول با ارزش " پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی ها و سنگ های صنعتی در ۲۰۷ اسلاید "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث عددهای صحیح – ۱۰ اسلاید

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث عددهای صحیح - ۱۰ اسلاید این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث عددهای صحیح - ۱۰ اسلاید "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث روش های مختلف جمع و تفریق – ۶ اسلاید

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث روش های مختلف جمع و تفریق - ۶ اسلاید این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی مبحث روش های مختلف جمع و تفریق - ۶ اسلاید "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »