خانه / علوم انسانی (صفحه 20)

علوم انسانی

تحقیق و بررسی در مورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) ۳۴ ص

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) ۳۴ ص این محصول با ارزش " تحقیق و بررسی در مورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) ۳۴ ص "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق و بررسی در مورد بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی این محصول با ارزش " تحقیق و بررسی در مورد بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق و بررسی در مورد بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی ۴۱ ص

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی ۴۱ ص این محصول با ارزش " تحقیق و بررسی در مورد بررسی ورود اشعار عارفانه به ادبیات فارسی ۴۱ ص "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »