خانه / علوم انسانی

علوم انسانی

ارائه مدل ارزیابی فنی ـ اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها ۲۴ ص

دانلود رایگان ارائه مدل ارزیابی فنی ـ اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها ۲۴ ص این محصول با ارزش " ارائه مدل ارزیابی فنی ـ اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها ۲۴ ص "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن ۱۰ ص

دانلود رایگان ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن ۱۰ ص این محصول با ارزش " ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن ۱۰ ص "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن ۱۴ ص

دانلود رایگان ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن ۱۴ ص این محصول با ارزش " ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن ۱۴ ص "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »