خانه / روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

جزوه مباحث اساسی در روان شناسی ۱ ( ویژه دانشجویان پیام نور)

دانلود رایگان جزوه مباحث اساسی در روان شناسی ۱ ( ویژه دانشجویان پیام نور) این محصولارزشمند " جزوه مباحث اساسی در روان شناسی ۱ ( ویژه دانشجویان پیام نور) "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

نکات کلیدی درس معرفت شناسی به همراه تست های دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نکات کلیدی درس معرفت شناسی به همراه تست های دانشگاه پیام نور این محصولارزشمند " نکات کلیدی درس معرفت شناسی به همراه تست های دانشگاه پیام نور "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

رابطه میزان سواد اولیای دانش آموزان با وضعیت تحصیلی فرزندان آنها

دانلود رایگان رابطه میزان سواد اولیای دانش آموزان با وضعیت تحصیلی فرزندان آنها این محصولارزشمند " رابطه میزان سواد اولیای دانش آموزان با وضعیت تحصیلی فرزندان آنها "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسی نقش تغذیه مناسب در بهبود یادگیری آموزشی در دانش آموزان

دانلود رایگان بررسی نقش تغذیه مناسب در بهبود یادگیری آموزشی در دانش آموزان این محصولارزشمند " بررسی نقش تغذیه مناسب در بهبود یادگیری آموزشی در دانش آموزان "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »