سرخط خبرها
خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تشخصیص خودرو در اتوبان همراه با شمارش اتومبیل های عبوری از دوربین های راهنمایی رانندگی

دانلود رایگان تشخصیص خودرو در اتوبان همراه با شمارش اتومبیل های عبوری از دوربین های راهنمایی رانندگی این محصول با ارزش " تشخصیص خودرو در اتوبان همراه با شمارش اتومبیل های عبوری از دوربین های راهنمایی رانندگی "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اندازه گیری فرکانس امواج مختلف در محیط ،موسیقی و… ورودی از میکروفن لبتاپ و خروجی اندازه گیری فرکانس در متلب

دانلود رایگان اندازه گیری فرکانس امواج مختلف در محیط ،موسیقی و... ورودی از میکروفن لبتاپ و خروجی اندازه گیری فرکانس در متلب این محصول با ارزش " اندازه گیری فرکانس امواج مختلف در محیط ،موسیقی و... ورودی از میکروفن لبتاپ و خروجی اندازه گیری فرکانس در متلب "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی محدود کننده جریان ابررسانا SFCL در سیمولینک متلب

دانلود رایگان شبیه سازی محدود کننده جریان ابررسانا SFCL در سیمولینک متلب این محصول با ارزش " شبیه سازی محدود کننده جریان ابررسانا SFCL در سیمولینک متلب "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کنترل فازی بر روی مبدل الکترونیکی باک buck converter شبیه سازی سیمولینک متلب

دانلود رایگان کنترل فازی بر روی مبدل الکترونیکی باک buck converter شبیه سازی سیمولینک متلب این محصول با ارزش " کنترل فازی بر روی مبدل الکترونیکی باک buck converter شبیه سازی سیمولینک متلب "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تشخیص و مشخص کردن فرم بدن افراد در تصاویر و شبیه سازی فرم مخصوص در متلب همراه مقاله شبیه سازی شده

دانلود رایگان تشخیص و مشخص کردن فرم بدن افراد در تصاویر و شبیه سازی فرم مخصوص در متلب همراه مقاله شبیه سازی شده این محصول با ارزش " تشخیص و مشخص کردن فرم بدن افراد در تصاویر و شبیه سازی فرم مخصوص در متلب همراه مقاله شبیه سازی شده "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تشخیص اجزای صورت شامل :چشم ،لب ،بینی و.. با کمک تولباکس بینایی ماشین در متلب

دانلود رایگان تشخیص اجزای صورت شامل :چشم ،لب ،بینی و.. با کمک تولباکس بینایی ماشین در متلب این محصول با ارزش " تشخیص اجزای صورت شامل :چشم ،لب ،بینی و.. با کمک تولباکس بینایی ماشین در متلب "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تشخیص دقیق ناحیه تومور مغزی با استفاده از دسته بندی به روش svm از روی تصاویر ct-scan

دانلود رایگان تشخیص دقیق ناحیه تومور مغزی با استفاده از دسته بندی به روش svm از روی تصاویر ct-scan این محصول با ارزش " تشخیص دقیق ناحیه تومور مغزی با استفاده از دسته بندی به روش svm از روی تصاویر ct-scan "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تشخیص سرعت ماشین با استفاده از تابلوهای سرعت مجاز در اتوبان با پردازش تصویر

دانلود رایگان تشخیص سرعت ماشین با استفاده از تابلوهای سرعت مجاز در اتوبان با پردازش تصویر این محصول با ارزش " تشخیص سرعت ماشین با استفاده از تابلوهای سرعت مجاز در اتوبان با پردازش تصویر "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دسته بندی اشکال هندسی با استفاده از پردازش تصویر پروژه بینایی ماشین

دانلود رایگان دسته بندی اشکال هندسی با استفاده از پردازش تصویر پروژه بینایی ماشین این محصول با ارزش " دسته بندی اشکال هندسی با استفاده از پردازش تصویر پروژه بینایی ماشین "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی بر روی مدل پاندول معکوس شبیه سازی در سیمولینک متلب

دانلود رایگان شبیه سازی کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی بر روی مدل پاندول معکوس شبیه سازی در سیمولینک متلب این محصول با ارزش " شبیه سازی کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی بر روی مدل پاندول معکوس شبیه سازی در سیمولینک متلب "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »
قالب وردپرس