خانه / نتایج جست و جو برای: مقاله

نتایج جست و جو برای: مقاله

مقاله آماده در مورد مقاله آماده در مورد بررسی روش های کنترل شیمیایی و بیولوژیک بیماری سوختگی گل و شکوفه های درختان میوه هسته دار در استان گلستان

دانلود رایگان مقاله آماده در مورد مقاله آماده در مورد بررسی روش های کنترل شیمیایی و بیولوژیک بیماری سوختگی گل و شکوفه های درختان میوه هسته دار در استان گلستان این محصول با ارزش " مقاله آماده در مورد مقاله آماده در مورد بررسی روش های کنترل شیمیایی و بیولوژیک بیماری سوختگی گل و شکوفه های درختان میوه هسته دار در استان گلستان "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله در مورد تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از فناوری ترموگرافی

دانلود رایگان مقاله در مورد تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از فناوری ترموگرافی این محصول با ارزش " مقاله در مورد تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از فناوری ترموگرافی "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه استخراج ویژگی و قطعه سازی جهت تشخیص تومور مغزی با روش som همراه با مقاله لاتین شبیه سازی شده

دانلود رایگان پروژه استخراج ویژگی و قطعه سازی جهت تشخیص تومور مغزی با روش som همراه با مقاله لاتین شبیه سازی شده این محصول با ارزش " پروژه استخراج ویژگی و قطعه سازی جهت تشخیص تومور مغزی با روش som همراه با مقاله لاتین شبیه سازی شده "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی دسته بندی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک همراه مقاله شبیه سازی شده همراه داکیومنت فارسی

دانلود رایگان شبیه سازی دسته بندی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک همراه مقاله شبیه سازی شده همراه داکیومنت فارسی این محصول با ارزش " شبیه سازی دسته بندی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک همراه مقاله شبیه سازی شده همراه داکیومنت فارسی "را از ایران فایل دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »