خانه / عمومی و آزاد / ۲۸۸- پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان – ۱۶ صفحه فایل ورد – word

۲۸۸- پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان – ۱۶ صفحه فایل ورد – word

دانلود رایگان ۲۸۸- پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان – ۱۶ صفحه فایل ورد – word ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ ۲۸۸- پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان – ۱۶ صفحه فایل ورد – word “را از ایران فایل دانلود نمایید.

                به منظور بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در قالب طرح بلوک ¬ های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. تیمار فسفر در ۸ سطح (شاهد، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۱۰ کیلوگرم در هکتار) از منبع سوپر فسفات تریپل بر روی آفتابگردان (رقم پروگرس) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ¬ برداری در زمان رسیدگی کامل گیاه صورت گرفت. صفات عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان و میزان جذب فسفر در اجزای مختلف آفتابگردان و همچنین خاک در دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی ¬ متر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف فسفر از لحاظ ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن صددانه اختلاف آماری بسیار معنی ¬ داری مشاهده شد و نتایج حاکی از معنی ¬ دار بودن اثر کود فسفر در سطح احتمال یک درصد بود. با افزودن فسفر بین تمامی صفات مورد بررسی به جزء شاخص برداشت از لحاظ آماری همبستگی معنی ¬ دار و مثبتی در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. اثر …

این محصول “۲۸۸- پروژه و تحقیق آماده: بررسی جذب و انتقال سطوح مختلف فسفر در خاک و گیاه آفتابگردان – ۱۶ صفحه فایل ورد – word  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *