خانه / حسابداری / گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی “را از ایران فایل دانلود نمایید.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-در-جهاد-کشاورزی

توضیحات:
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی، در قالب فایل word و در حجم ۳۷ صفحه.

بخشی از متن:
ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش در ﺣﻮزه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول
مقدمه
تاریخچه تشکیل جهاد کشاورزی
اهداف و وظایف
الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت
ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترویج
ج_ امور منابع طبیعی و آبخیزداری
د_ امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی
ه_ امور کشاورزی، دام و آبزیان
ز_ امور حمایتی
اهداف و وظایف دفتر آمار و فناوری اطلاعات.
شرح وظایف مدیریت امورمالی و ذیحساب سازمان
شرح وظایف اداره اعتبارات ، دریافت و پرداخت
شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد و دفتر داری
شرح وظایف اداره حقوق و دستمزد و امور بازنشستگان
شرح وظایف امین اموال
شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
شرح وظایف مدیریت امور برنامه و بودجه
فصل دوم
آشنایی با مکان کار آموزی (امور مالی )
نمونه فیش حقوقی
نمونه کارهای انجام شده در دوره کار آموزی
صورت مغایرت
فصل سوم
گزارش کارآموزی
گزارش روزانه کارآموزی
محدودیت ها و پیشنهادات
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *