خانه / کتاب ، جزوه / مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات CMMS

مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات CMMS

دانلود رایگان مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات CMMS ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات CMMS “را از ایران فایل دانلود نمایید.

تعمیرات منظم و پریودیکدر این نوع تعمیرات معمولاً براساس توصیههای تأمینکنندگان و سازندگان تجهیزات و یا بعضاً براساس تجربیاتگذشته به بازدید، تعویض و یا تعمیر قطعات حساس و با اهمیت و یا بخشهای مهم دستگاهها و ماشینآلاتمیپردازند. این نوع عملیات معمولاً تعمیرات مبتنی بر زمان ) ، (TBM سیکل تولید، مقدار محصول، زمان معادل)حاصلی از پارامترهای زمان واقعی، تعداد توقفات و یا استارت و… میباشد(. و… میباشد .Predictive Maintenance – PDM تعمیرات پیشگویانه۲-۱-۲هارتمن ) (Hartman نگهداری پیشگویانه ) (PDM را چنین تعریف میکند: »پیشگویی روندهای ترسیمی مربوطبه مقادیر اندازهگیری شده با درنظرگرفتن محدودیتهای فنی بهمنظور تشخیص، تحلیل و اصلاح مشکلاتتجهیزات، پیش از خرابی« در این نوع سیستمها که یک روش نت مبتنی بر شرایط (Condition Based) Maintenance میباشند، براساس اندازهگیری تعیین عوامل و پارامترهای از پیش تعیین شده تجهیزات بحرانیو سپس تجزیه و تحلیل سوابق این اطلاعات میتوان به پیشبینی عمر مفید قطعات و تعیین متوسط زمان بینخرابیها و متوسط زمان تعمیر پرداخت. برخی از این پارامترها عبارتند از : سر …

این محصول “مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات CMMS  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

تعمییر و نگهداری ماشین الات صنعتی و به اختصار cmms جزوه کامل و بسیار جذاب برای دانشجویان عزیز,مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات CMMS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *