خانه / عمران / مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول

مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول

دانلود رایگان مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول “را از ایران فایل دانلود نمایید.

مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول

مقایسه-روابط-تجربی-تخمین-ضریب-انتشار-طولی-در-رودخانه-پسیخان-در-شبیه-سازی-اکسیژن-محلول مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول  Fulltext  نویسند‌گان: [ علی نظری ] – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران[ کیومرث ابراهیمی ] – استادیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران[ محمدحسین امید ] – استاد گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران خلاصه مقاله: درتحقیق حاضر از رودخانه پسیخان در یک بازه ۴ کیلومتری نمونه برداری و میزان اکسیژن محلول و اکسیژن بیولوژیکی ارزیابی شد. برای شبیه سازی غلظت اکسیژن محلول از مدل عددی وتحلیلی استفاده، و نتایج شبیه سازی های انجام شده با داده های مشاهداتی مورد مقایسه قرارگرفت و برتری مدل های عددی بر مدل تحلیلی و تطابق بسیار خوب خروجی مدل های عددی با داده های مشاهداتی به تبت رسید. دلیل دقت پائین روش تحلیلی وجود ضرایب تجربی با مقادیر پینهادی متفاوت در آن ارزیابی گرددید. همچنین از بین روابط تجربی پیشنهادی محاسبه ی ضریب انتشار طولی، رابطه کاشفی پور فالکونر به عنوان مناسب ترین ضریب – برای رودخانه پسیخان شناسایی شد. کلمات کلیدی: اکسیژن محلول، رودخانه پسیخان، ضریب پخش طولی، مدل تحلیلی، مدل عددی

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “مقایسه روابط تجربی تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه پسیخان در شبیه سازی اکسیژن محلول  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *