خانه / عمران / مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی

مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی

دانلود رایگان مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی “را از ایران فایل دانلود نمایید.

مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی

مطالعه-تغییرمکان-های-بوجود-آمده-در-بدنه-سدهای-خاکی-واقع-بر-لایه-ای-غیر-متراکم-هنگام-روانگرایی مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی  Fulltext  نویسند‌گان: [ محمداسمعیل سیف ] – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه عم[ حمیدرضا صبا ] – عضو هیئت علمی داشگاه صنعتی امیرکبیر خلاصه مقاله: با توجه به اینکه روانگرایی یکی از مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی است که باعث وارد شدن خسارات به سدها در حین زلزله می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیرات وجود لایه ایی خاک غیر متراکم واشباع (لایه با پتانسیل روانگرایی) درپی، بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سد هایخاکی در هنگام وقوع زلزله می باشد. بدین منظور یک سد خاکی غیرهمگن بر روی فنداسیونی قرار گرفت که دارای لایه ایی خاک غیر متراکم بود در چندین آنالیز عمق این لایه در فنداسیون تغییر داده شد. آنالیزها با استفاده از نرم افزارFLAC ٢D انجام شد با توجه به نتایج مشخص شد در شرایط لرزه ای با افزایش ارتفاع در ناحیه هسته، تغییرمکان افقی و نشست(تغییرمکان قائم) افزایش می یابد. همچنین با مقایسه مقادیر جابجایی ها درتاج و نقاط مختلف مدل ملاحظه گردید که وجود لایه غیرمتراکم در پی ماکزیمم جابجایی افقی و قائم را به ترتیب حداقل ۱/۸و۳برابر افزایش میدهد کلمات کلیدی: زلزله، سد خاکی، روانگرایی، لایه غیر مترکم.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *