خانه / عمران / مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS

مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS

دانلود رایگان مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS “را از ایران فایل دانلود نمایید.

مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS

مدل-سازی-اثر-ژئوگرید-بر-رفتار-دینامیکی-خاکهای-مسلح-با-استفاده-از-plaxis مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS  Fulltext  نویسند‌گان: [ مهدی آریافر ] – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان[ سعید ابریشمی ] – مربی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خلاصه مقاله: در این تحقیق، رفتار پیهای نواری واقع بر خاک مسلح به ژئوگرید مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مدل عددی به روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار PLAXIS 2D v8.2 توسعه یافته و چگونگی توسعه آن، اعم از مدلسازی خاک، پی، ژئوگرید و اندرکنش آنها بیان گردیده است. مدل توسعه یافته، با توجه به نتایج آزمایشهای استاتیکی موجود، کالیبره گردیده و شبیهسازی عددی مسأله بارگذاری دینامیکی فونداسیون در حالت مسلح و غیرمسلح تحت سربارهای مختلف صورت گرفته است. مقایسه نتایج حاصله، بیانگر نحوه تأثیر پارامترهای مختلف بررفتار فونداسیونهای مسلح میباشد. کلمات کلیدی: مدلسازی عددی، بارگذاری دینامیکی، فونداسیون مسلح، ژئوگرید

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “مدل سازی اثر ژئوگرید بر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *