خانه / علوم انسانی / عقبماندگى هوشى

عقبماندگى هوشى

دانلود رایگان عقبماندگى هوشى ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ عقبماندگى هوشى “را از ایران فایل دانلود نمایید.

یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژه                 بخشی از متن اصلی : عقبماندگى هوشى یک بیمارى نیست، بلکه شمارى بیمارىهاى از نظر سببشناختى متفاوت را دربر مىگیرد که در ویژگىهاى زیر مشترک هستند: نقص اعمال هوشی، نقص تطابق رفتار با نیازهاى زندگى روزانه، مزمن بودن وجود از زمان تولد یا آغاز کودکی. اکنون توافق همگانى بر آن است که باید هم اعمال هوشى و هم تطابق رفتارى ناقص باشد تا بتوان کسى را دچار عقبماندگى هوشى دانست. و نباید هیچکس بر پایهٔ تصور و گمان ذهنى دچار عقبماندگى هوشى بهشمار رود. باید حتىالمقدور اندازهگیرىهاى عینى براى تعیین اعمال هوشى و تطابق رفتارى بهکار گرفته شود، ارزیابى سطح هوش باید بر پایهٔ اطلاعات در دسترس و از جمله شواهد بالینى (مانند شناخت و ناتوانى مثلاً کلامی)، تطابق رفتارى و یافتههاى روانسنجى باشد . انواع عقب ماندگى هوشى روانشناسان براى طبقهبندى درجهٔ عقبماندگى هوش مفهوم IQ را بهکار مىگیرند. امتیازهاى IQ بر این فرضیه قرار دارند که پراکندگى درجهٔ هوش در جامعهٔ کلى از منحنى توزیع نرمال یا توزیع گوس – با میانگین صد – پیروى مىکند. نی …

این محصول “عقبماندگى هوشى  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

تحقیق عقبماندگی ,تحقیق در مورد عقبماندگی ,دانلود تحقیق عقبماندگی ,پروژه عقبماندگی ,مقاله عقبماندگی ,پایان نامه پیرامون عقبماندگی ,تحقیق روا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *