خانه / zepo / شیمی ۵٫ تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

شیمی ۵٫ تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2[ad_1]

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2تخریب فتوکاتالیزور ارتو، پارا و متا نیتروانیلین ها بوسیله ی تعلیق Ag-TiO2 مورد بررسی قرار گرفت. اثر برخی از پارامترها نظیر مقدار کاتالیزور نوری، زمان تابش نور UV، سرعت جریان O2، pH و درجه حرارت ویژه ی کاتالیزور نوری نیز مورد بررسی قرار گرفت. تخریب آمین ها کوچک بود وقتی که واکنش در غیاب کاتالیزور نوری انجام شد و قابل اغماض بود در زمانیکه در غیاب پرتو UV انجام شد. سرعت تخریب مشتقات انیلین با افزایش O2 موجود در سیستم کاهش می یابد. اثر pH نشان داد که تخریب مؤثر در شرایط قلیایی اتفاق افتاد. تخریب سینتیک های این آمین های حلقی می تواند بوسیله ی معادله ی لانگموئر-هینشلوود شرح داده شود و قانون مرتبه ی شبه اول را نشان می دهد. قیمت : ۸۰۰۰ تومان

[ad_2]


این محصول “شیمی ۵٫ تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2 “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک دانلود زیر مراجعه کنید
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *