خانه / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق مطالعه شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده ازکشت کمکی هم زمان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم

دانلود تحقیق مطالعه شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده ازکشت کمکی هم زمان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم

دانلود رایگان دانلود تحقیق مطالعه شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده ازکشت کمکی هم زمان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق مطالعه شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده ازکشت کمکی هم زمان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم “را از ایران فایل دانلود نمایید.

  جهت تولید فرآورده ی پروبیوتیکی از شیر با استفاده ازکشت کمکی همزمان دو باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در ابتدا یک مرحله کشت اولیه انجام شد. در مرحله ی اول و دوم آزمایش به هر لیتر شیر استریلیزه ی کم چرب میهن، به میزان  gr 165/0 ازهرنوع باکتری و در مرحله سوم  gr 33/0 از هر نوع باکتری اضافه شد. محصول مرحله اول در دمای ۳۸ درجه و محصول مرحله دوم و محصول مرحله سوم که حاوی دو برابر دوز از باکتری پروبیوتیک بود دردمای ۴۲ درجه گرمخانه گزاری شد تا به اسیدیته ۴۲ درجه دورنیک رسید. سپس ۱۵ گرم از هر محصول به همراه ۳۰ گرم ماست کم چرب پگاه به سه ظرف شیر کم چرب استریلیزه میهن جهت تولید ماست پروبیوتیک اضافه شد. ظرف اول دردمای ۳۸ درجه وظرف دوم وظرف دو برابر دوز در دمای ۴۲ درجه گرمخانه گزاری شد تا به اسیدیته ۹۶ درجه دورنیک رسید وتوسط ۵۰ نفر با ماست شاهد (پگاه  کم  چرب) ارزیابی حسی انجام شد. ماندگاری ماست با دوبرابر دوز از همه کمتر و از بقیه ترشتر بود. ماست ۴۲ درجه طعم بهتری داشت وماست ۳۸ درجه شیرین تر بود وقوام کمتری نسبت به دو ماست قبلی داشت. واژه  …

این محصول “دانلود تحقیق مطالعه شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده ازکشت کمکی هم زمان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

دانلود تحقیق مطالعه شرایط تولید فرآورده ی پروبیوتیکی با استفاده ازکشت کمکی هم زمان لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *