خانه / علوم انسانی / دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی “را از ایران فایل دانلود نمایید.

چکیدهپژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر کلاس پنجم دو تا از مدارس کرج انجام شده است.جامعه پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان کرج که از بین آنها ۱۰۰ آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد که ضریب همبستگی (%۲۹r= )به دست آمد و معلوم شد که بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.     شامل ۹۷ صفحه Word …

این محصول “دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

دانلود تحقیق بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *