خانه / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس

دانلود تحقیق بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود تحقیق بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس “را از ایران فایل دانلود نمایید.

در این تحقیق با توجه به اهمیت پاتوژنهای لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در امنیت غذایی فرآورده های لبنی بخصوص پنیر،  وضعیت پنیرهای موجود در سطح توزیع از این حیث مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ۴۴۴ نمونه پنیر شامل پنیر های تهیه شده به روش سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی در دو فصل بهار و تابستان از سطح توزیع شهرستان های مشهد و قوچان جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج نشان داد آلودگی به اشریشیاکلی نسبت به سایرین بیشتر بوده (۹/۷درصد آلودگی به اشریشیاکلی در مقایسه با ۹/۴ درصد آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس و صفر درصد آلودگی به لیستریا منوسیتوژنز) و بیشترین میزان در پنیرهای سنتی مشاهده گردید (۷/۴درصد در پنیر سنتی در مقایسه با ۱درصد در پنیر صنعتی) که اختلاف معنی داری را با نمونه های صنعتی نشان میدهد. آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس نیز در پنیر سنتی بیشتر از سایرین بود (۴/۳درصد در پنیر سنتی در قیاس با ۵/۰ درصد در پنیر صنعتی) و اختلاف معنی داری را با پنیر صنعتی نشان میدهد. در هیچیک از نمونه های مورد بررسی لیستریا منوسیتوژنز مشاهده نگردید. همچنین میزان آلودگی بین …

این محصول “دانلود تحقیق بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

دانلود تحقیق بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های لیستریا منوسیتوژنز, استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *