خانه / جدیدترین ها / دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه ۸ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه ۸ ص

[ad_1]

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه ۸ ص

چکیده معماری سازمانی به عنوان یک راهحل جامع و راهبردی در توسعه و نگهداشت سامانههای اطلاعاتی از نیمه دوم دهـه ۹۰ بـه شـدت مورد توجه قرار گرفته است. یک سازمان، مجموعه پیچیدهای از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد. اصطلاح معماری سازمانی به مجموعهای از نماهای داخل سازمان اشاره دارد که با هم یک دید کامل را از سازمان فراهم میکنند. یک چنین دیدی را بدون بهرهگیری از یک ساختار منطقی نمیتوان سازماندهی کرد. به چنین ساختاری، چـارچوب معماری سازمانی گفته میشود. چارچوبهای مختلفی برای معماری سازمانی ارایه شدهاند که در بین آنها چارچوب معماری سازمانی زکمن یک نمونه شاخص به شمار میرود. یکی از مشکلات فراروی استفاده از چارچوب زکمن نبود مدلهای یکپارچه و همجنس برای همه سلولهـای چـارچوب زکمـن است. برای حل این مشکل راهحلهای متفاوتی توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. با ایـن حـال، راهحـلهـای پیـشنهادی نتوانستند بطور کامل سلولهای چارچوب زکمن را پوشش دهند. در این مقاله قصد داریم یک زبان یکپارچه بر پایه معماری مدلرانه برای مدلسازی سلولهای چارچوب زکمن ارایه کنیم. راهحل ارایه شده در یک محیط کاملاً عملی مورد بررسی قرار گرفت تا نتـایج حاصل از این کار تحقیقاتی در مقایسه با سایر روشها مشخص شود. واژههای کلیدی چارچوب زکمن، چارچوب معماری سازمانی، معماری سازمانی، معماری مدلرانه، مدلسازی

[ad_2]

این محصول “دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه ۸ ص “توسط پورتال ایران فایل از فروشگاه های مختلف جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *