خانه / فنی و مهندسی / جزوه غلات و دیم کاری

جزوه غلات و دیم کاری

دانلود رایگان جزوه غلات و دیم کاری ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه غلات و دیم کاری “را از ایران فایل دانلود نمایید.

جزوه غلات و دیم کاری   . فصل اول:غلات   – غلات: غله واژهای است عربی و جمع آن غلاه و یا غلات و به معنای در آمدیست که از اجاره امـلاک بدسـت مـیآیـد و نیـز بـه حاصل زراعت گندم و جو و برنج؛ چاودار- یولاف و ذرت و ذرت خوشهای را بصورت جمع غلات گویند. از نظر انرژی تولیدی درمیان غلات (کربوهیدرات) ذرت با تولید ۸۳۷ کیلو ژول در هکتار و بعد از آن برنج بـا ۷۳۷ کیلـو ژول در هکتار و ذرت خوشهای با ۴۷۷ کیلو ژول و گندم با ۴۶۰ کیلو ژول به ترتیب دارای مقامهای اول تا چهارم هستند. غلات را از نقطه نظر درجه حرارت به جوانهزنی به دو گروه تقسیم میکنند: ۱- غلاتی که در آنها حداقل درجه حرارت بین ۱-۵ درجه سانتیگراد میباشدمانند گندم- جـو – یـولاف و چـاودار کـه معروف به مناطق معتدله با سردسیری یا دانه ریز گویند. ۲- غلاتی که در آنها حداقل درجه حرارت برای جوانه زنی نباید کمتر از ۸ درجه سانتیگراد باشـد ماننـد ذرت – ارزن- برنج- ذرت خوشهای که به آنها غلات گرمسیری یا دانه درشت گویند. اما به طور کلی درجه اپتیمم درجه حرارت برای رویش تمامی غلات بین ۲۵ تا ۱۸ درجه سانتیگراد است. – مراحل رویشی و زایشی غلات …

این محصول “جزوه غلات و دیم کاری  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

دانلود کتاب غلات و دیم کاری رشته زراعت , دانلود , کتاب غلات و دیم کاری , رشته زراعت و دیمکاری زراعت ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *