خانه / zepo / جزوه آموزشی آمایش سرزمین

جزوه آموزشی آمایش سرزمین[ad_1]

آمایش در زبان فارسی به معنای آراسته کردن، آراستن و زینت دادن است و آمایش سرزمین ((تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان در فضا)) تعریف میشود. آمایش سرزمین به جمعیت و فضا؛ مدیریت فضا شامل نظام شهری، آبادیها و روستاها؛ نظام شبکه های ترابری میان شهر و روستا؛ و نظام نواحی که مبین کاربرد زمین توسط فعالیتهایی مانند کشاورزی، جنگلداری، مرتع داری، صنعت و معدن است، اشاره دارد. در حقیقت، آمایش ساماندهی مطلوب فضا به منظور نیل به اهداف و راهبردهای جامع ملی است که در راستای آرمان های جامعه قدم برمیدارد. هدف این سازماندهی ایجاد عدل و قسط در جامعه است، زیرا کار آمایش تأمین نیازهای بشری است. این نیازها می توانند جنبه های اقتصادی، دفاعی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و را در بر گیرند. این جزوه در ۳۰ صفحه به بررسی موضوع آمایش می پردازد. لازم به یادآوری است که این جزوه به صورت PDF بوده و امکان ویرایش محتویات آن مقدور نمی باشد. جهت اطلاع از مباحث مطرح شده می توانید فایل پیش نمایش موجود را به رایگان دانلود و مطالعه فرمایید.

[ad_2]


این محصول “جزوه آموزشی آمایش سرزمین “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک دانلود زیر مراجعه کنید
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *