خانه / علوم انسانی / تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

دانلود رایگان تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان “را از ایران فایل دانلود نمایید.

هدف این تحقیق تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان بود. ازاین‌رو این تحقیق از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. حجم جامعۀ آماری پژوهش ۵۵۰ نفر بود. ۲۰۷ نفر به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی (۸۱/۰)، پرسشنامۀ هوش فرهنگی (۸۵/۰) و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ طبقه‌بندی مدیران (۸۶/۰) بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج مدل مهارت‌های ارتباطی، هوش فرهنگی و طبقه‌بندی مدیران ورزشی از برازش مناسبی برخوردار بود (۰۳۷/۰RMSEA=، ۹۱۲/۰ GFI=، ۹۰۲/ AGFI=،۹۱۰/۰NFT=). ازاین‌رو لازمه برنامه‌ریزی صحیح برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی مدیران ورزشی به‌عنوان افراد اثرگذار ضروری است. ضمن این …

این محصول “تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

طبقه‌بندی مدیران, مدیران ورزشی, معادلات ساختاری, مهارت‌های ارتباطی, هوش فرهنگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *