خانه / علوم انسانی / تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان

تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان

دانلود رایگان تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان “را از ایران فایل دانلود نمایید.

  تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان 163 صفحه چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان است. متغیر مستقل این پژوهش عدالت سازمانی است. در این پژوهش از مدل سه بعدی علوی و عباسی 2012 (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش تعهد سازمانی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان 65 شعبه از بانک های رفاه سطح استان خوزستان به تعداد 616 نفر است. نمونه آماری پژوهش تعدادی از کارکنان بانک های رفاه سطح استان به روش نمونه گیری تصادفی ساده با حداقل حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه محدود به تعداد 221 نفر تخمین زده شده است. روش های جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها …

این محصول “تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان  “توسط پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *