خانه / عمران / بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو

بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو

دانلود رایگان بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو “را از ایران فایل دانلود نمایید.

بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو

بررسی-پارامتری-اثر-تاخیر-برشی-دراتصالات-جوشی-اعضای-کششی-با-مقطع-ناودانی-دوبل-رو-در-رو بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو  Fulltext  نویسند‌گان: [ معین برخورداری مهنی ] – فارغ التحصیل مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی شریف[ میثم ناظریان ] – فارغ التحصیل مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی شریف خلاصه مقاله: پدیده تاخیر برشی مدتهاست که در آیین نامه ها مورد توجه قرار دارد لیکن ضوابط آیین نامهای AISC در مواردی نظیر اتصالات جوشی ناودانی دوبل رودررو فرمولی را برای محاسبه ضریب تاخیر برشی ارایه نکردهاند از طرفی نیز فرمولهای آییننامه ریشه در تحقیقات صورت گرفتهروی اتصالات پیچی و پرچی داشته و برای ناودانیهای تک قابل استفاده هستند و در مورد ناودانیهای دوبل با اتصال جوشی به دلیل وجود تقارن وعدم خمش ورق گاست و تمرکز تنش کمتر، به کار بردن آنها با محافظه کاری زیادی همراه خواهد بود. در تحقیق حاضر هدف، بررسی پارامتری پدیده تاخیر برشی در اتصال ناودانی دوبل به ورق اتصال با استفاده از مدل های عددی می باشد. پارامترهای مورد استفاده شامل طول اتصال، خروج از مرکزیت نیروی محوری، طول آزاد گاست و ضخامت آن میباشند. در ادامه نتایج بهدست آمده با پیشبینیهای آیین نامه AISC-LRFD مقایسه شده و روابط جایگزینی ارائه میشود. کلمات کلیدی: تاخیر برشی، اعضای کششی، شکست مقطع خالص، ناودانی دوبل

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *