خانه / حقوق / اصول اساسی حقوق فضا

اصول اساسی حقوق فضا

دانلود رایگان اصول اساسی حقوق فضا ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ اصول اساسی حقوق فضا “را از ایران فایل دانلود نمایید.

اصول اساسی حقوق فضا

اصول-اساسی-حقوق-فضااصول اساسی حقوق فضا گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید . تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینه تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی که ناظر فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی باشد ایجاب می نماید . باید در نظر داشت که دولتها برای دست یافتن به فضا با یکدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند . بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یک کشور و چه از طریق فعالیتهای مشترک دولتها صورت پذیرد محتاج به یک سلسله مقررات بین المللی است که بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی که فعالیتهای مزبور از طریق تشکیلات بینم المللی صورت پذیرد تا کنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اکتشافات فضائی تنظیم شده است که با ( پیمان اصول حاکمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر کرات می گردد .  این پیمان در بیست و یکمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ تنظیم گردید و برای امضاء و تصویب تمام ملل در ۲۷ دسامبر ۱۹۶۷ آماده شده . نکته مهم این قرارداد مربوط به حوزه عملیات آن است که شامل تمام فضا یعنی ماه و دیگر کرات است . اصول حقوقی که در اعلامیه ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳ دسامبر ـ ۱۹۶۲ تدوین گردید مشمول فضا و کرات آسمانی می گردد . اگر چه در عنوان اعلامیه و بعضی مواد آن ذکری از اجسام سماوی بعمل نیامده با اینحال در مورد موضوع فوق هیچگونه تردیدی وجود ندارد . ولی به هر جهت برای برطرف کردن هر تردیدی در این زمینه معاهده از اصولی سخن می گوید که دول دو فعالیت های اکتشافی و استفاده خود از فضای ما وراء جو من جمله ماه و دیگر کرات باید از آن تبعیت کنند . آنچه صریحاً در معاهده بیان شده و توسعه و تکامل یافته اصول حقوقی است که در اعلامیه مجمع عمومی در ۱۳ دسامبر ۱۹۶۵ و قرار داد ۱۵ اوت ۱۹۶۳ مسکو و قرار داد ۱۸۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ بتصویب رسیده است . بعضی نکات بخصوص نیز در معاهده در نظر گرفته شده است . معاهده ۱۹۶۷ بدون شک گام موثری بسوی تدوین مقررات و قوانین فضائی می باشد . قدم بعدی به اجراء گذاردن حقوق بین الملل دو مورد مسائلی است که در حین تجسسات فضائی ممکن است پیش بیاید . طبق دستورات مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیونی برای رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح و سوکمیسیونی برای امور حقوقی چندین سال است که در تدوین و تنظیم متن قرار داد در زمینه مسئولیت در مورد زیانهائی که ممکن است بوسیله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید مطالعه میکند . 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “اصول اساسی حقوق فضا  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *