خانه / عمران / ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت

ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت

دانلود رایگان ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت “را از ایران فایل دانلود نمایید.

ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت

ارزیابی-لرزه-ای-ساختمان-های-بلند-نامنظم-در-پلان-با-نامنظمی-سختی-و-مقاومت ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت  Fulltext  نویسند‌گان: [ اسمعیل طالبی ثمرین ] – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز[ مهدی پورشاء ] – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز خلاصه مقاله: ساختمانهای بلند نامتقارن در پلان به علت اثرات پیچش و مودهای ارتعاشی بالاتر، سازه های پیچیدهای میباشند. در این مطالعه، اثر خروج ازمرکزیتهای سختی و مقاومت بر روی پاسخهای لرزهای غیرالاستیک ساختمانهای نامتقارن در پلان به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند. بدین منظور از دو ساختمان ۹ و ۸۱ طبقه به عنوان ساختمانهای مرجع استفاده شده است. ساختمانهای نامتقارن با خروج از مرکزیتهای مذکور با تغییر مشخصات سختی و مقاومت اعضای ساختمانهای متقارن مرجع به وجود میآیند. به منظور برآورد دقت تحلیلهای بارافزون توسعه یافته شامل تحلیل بارافزون مودال (MPA) ، تحلیل بارافزون مودال متوالی (CMP) ، تحلیل بارافزون N2 توسعهیافته (EN2) و تحلیل بارافزون کرانبالای توسعهیافته (EUB) پاسخهای لرزهای حاصل از این روشها با تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مقایسه میشوند. نتایج نشان میدهد که اثرات پیچشی ایجاد شده در ساختمانهای با خروج از مرکزیت سختی شدید میباشد، درحالیکه این اثرات در ساختمانهای با خروج از مرکزیت مقاومت محسوس نمیباشند. لازم به ذکراست که خروج ازمرکزیت مقاومت اثر شدیدی بر روی دورانهای پلاستیک مفاصل میگذارند، اما بر روی پاسخ- های لرزهای تغییرمکان کف طبقات و جابجایی نسبی بین طبقهای اثر چندانی ندارد. کلمات کلیدی: خروج از مرکزیتهای سختی و مقاومت، ساختمانهای نامتقارن در پلان، آنالیزهای بارافزون توسعه یافته،تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند نامنظم در پلان با نامنظمی سختی و مقاومت  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *