خانه / گوناگون / ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی

ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی

دانلود رایگان ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی “را از ایران فایل دانلود نمایید.

ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی

ارائه-مدلی-برای-پیش-بینی-عملکرد-روسازی-با-استفاده-از-روش-احتمالاتیسیستمهای حملونقلی کارآمد از اساسیترین نیازهای هر کشور جهت دستیابی به توسعه پایدار می-باشد و مدیریت توانمند روسازی راهها به عنوان یکی از اساسیترین زیرساختهای این سیستم، نقشبسیار موثری در ارتقاء کیفیت و سطح سرویسدهی آن دارد. پیشبینی دقیق عملکرد روسازی یکی ازاساسیترین نیازهای سیستم مدیریت روسازی است که مقادیر قابل توجهی از هزینههای برنامهریزی ،تعمیر و نگهداری روسازیها را کاهش میدهد. پیشبینی روند زوال روسازی به دو روش قطعی واحتمالاتی انجام میشود که با توجه به ماهیت تصادفی رفتار روسازی استفاده از روشهای احتمالاتیمناسبتر میباشد. زوال تدریجی روسازی تحت تاثیر بار ترافیک، سن روسازی، شرایط محیطی وخواص مصالح میباشد. در اغلب مدلهای پیشبینی عملکرد روسازی عوامل مذکور به نحو مطلوبی درنظر گرفته نمیشود. هدف این تحقیق ارائه مدلی احتمالاتی است که توانایی در نظر گرفتن اثرخصوصیات مصالح، سن و عوامل ترافیکی بر روند زوال را داشته باشد. برای این منظور از مدلاقتصادسنجی پرابیت برای پیشبینی احتمالات افت استفاده شد. همچنین شبیهسازی مونتکارلوجهت افزایش دقت محاسبات احتمالاتی استفاده گردید. با مقایسه مدل ارائه شده مشاهده گردید کهاز دقت مناسبی نسبت به مدلهای پیشین برخوردار میباشد. ارزیابیها نشان داد که روش مونت کارلوتاثیر مناسبی در افزایش دقت پیشبینیها دارد.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی  “توسط پورتال  ایران فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: ایران فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *